MCTI anunţă deschiderea apelurilor de proiecte pentru domeniul Major de Intervenţie 3 „Dezvoltarea E-Economiei”

Succes tuturor magazinelor online ce vor depune proiecte pentru obtinerea de fonduri structurale, nerambursabile, POS CCE – adica post aderare…

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei anunţă deschiderea înregistrării proiectelor pentru Domeniul Major de Intervenţie 3, Operaţiunea 3.1 – “Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor” şi operaţiunea 3.2 “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri”.

Înregistrarea proiectelor se poate face on-line în mod continuu, începând cu data de 2 septembrie 2008 ora 9.00 până în data de 12 decembrie 2008 ora 16.30, la adresa http://fonduri.mcti.ro, urmând ca în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, proiectul să fie depus la registratura MCTI, din B-dul Libertăţii. Nr.14, Sector 5, Bucureşti.

[…]

Operaţiunea 3.2 “Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri” beneficiază de un buget de 36 milioane lei, având ca activităţi eligibile achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC şi alte mijloace fixe necesare, servicii de consultanţă şi training specializat pentru:

  • Implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic;
  • Implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice;
  • Implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice securizate;
  • Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plăţi electronice);
  • Implementarea de sisteme de e-learning (învăţământ la distanţă) pentru IMM-uri;
  • Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii companiei (B2B, B2C).

[…]

Pentru eventualele întrebări sau nelămuriri cu privire la fondurile structurale în domeniul IT&C, reprezentanţii Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale vă stau la dispoziţie la telefon 021.311.41.55 sau e-mail fonduri@mcti.ro.

Te crezi in stare?

No tags for this post.

Related posts

One thought on “MCTI anunţă deschiderea apelurilor de proiecte pentru domeniul Major de Intervenţie 3 „Dezvoltarea E-Economiei”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.